Το ψηφιακό θέατρο σκιών eShadow και η αξιοποίησή του σε δράσεις διαθεματικής μάθησης

Κωδικός Webinar : 2015009

Παρουσιάζουμε μια νέα μορφή ψηφιακής αφήγησης και ειδικότερα μια μορφή δραματοποιημένης ψηφιακής αφήγησης η οποία εμπνέεται από την πλούσια παράδοση του θεάτρου σκιών. Συνδυάζει μια σειρά εργαλείων ανοικτού λογισμικού για την παραγωγή ψηφιακών παραστάσεων και καλύπτει πέντε διακριτά στάδια: Σενάριο, προ-παραγωγή, γυρίσματα, μετά-παραγωγή και διανομή. Σε κάθε στάδιο περιλαμβάνονται εργασίες που αξιοποιούν τα ανάλογα εργαλεία (επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας εικόνας, επεξεργασίας ήχου, επεξεργασίας video) τα οποία μπορούν να επιλεγούν από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων ΕΛΛΑΚ. Τα εργαλεία αυτά συνδυάζονται με ειδικό λογισμικό για την οργάνωση και καταγραφή των σκηνών της ψηφιακής παράστασης. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα χρήσης ειδικού λογισμικού δημιουργίας φιγουρών του ψηφιακού θεάτρου σκιών με την τροποποίηση υφιστάμενων ψηφιακών φιγουρών.

Back to top