Ο μαθητικός διαγωνισμός Κάστορας (Bebras-GR) ως πρωτοβουλία προώθησης της Υπολογιστικής Σκέψης στην Ελλάδα

Κωδικός Webinar : 2019001

Η εκπαιδευτική σημασία της Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ) και ο ρόλος της στην αξιοποίηση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελούν σήμερα ανοικτά ερευνητικά πεδία. Η ΥΣ, ως μερος των πεδίων STEAM, σε συνδυασμό με την διεπιστημονική προσέγγιση στα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ), φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην αξιοποίησης των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο webinar θα γινει παρουσίαση του μαθητικού διαγωνισμού Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR – Κάστορα ως μια διεθνή πρωτοβουλία προώθησης της ΥΣ στην εκπαίδευση. Παρουσιάζεται ο θεσμός του διαγωνισμού, ο τρόπος διοργάνωσης και συμμετοχής, η διαδικασία προετοιμασίας των θεμάτων, και οι δυνατότητες εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης. Στόχος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν και απώτερος σκοπός η προώθηση της κατανόησης της ΥΣ και της ενσωμάτωσής της στην εκπαίδευση.

Back to top