Τα πρώτα βήματα στην πλατφόρμα e-Me: Δημιουργία τάξης, ανάρτηση υλικού, ανατροφοδότηση

Κωδικός Webinar : 2020006

  • Η εμπειρία μου από την πλατφόρμα e-me μετά από 7 μήνες καθημερινής χρήσης με τάξη Δημοτικού.
  • Ανάδειξη των πιο χρήσιμων δυνατοτήτων της.
  • Πρακτικές συμβουλές άμεσης αξιοποίησης της πλατφόρμας.
Back to top