Παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας η-τάξη του ΠΣΔ (e-class) στην εποχή Covid 19

Κωδικός Webinar : 2020007

1η Ενότητα: Εισαγωγή: παρουσίαση προβληματικής για την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στην εποχή Covid 19.

2η Ενότητα: Τα πρώτα βήματα χρήσης της e-class (σύνδεση, εγγραφή σε μάθημα, δημιουργία μαθήματος) και βασικές δυνατότητές της (δημιουργία ασκήσεων & εργασιών).

3η Ενότητα::Παιδαγωγική αξιοποίηση της e-class στο πλαίσιο της ασύγχρονης διδασκαλίας στην εποχή Covid 19.

4η Ενότητα:: Παιδαγωγική αξιοποίηση της e-class για υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων: το παράδειγμα των Erasmus KA3 της ΠΔΕΔΕ: CHOICE, STEAMOOEDU & GEMIN

Back to top