Ο Εκπαιδευτικός ως «τεμπέλης και ανειδικεύτος» στην εποχή του CONID19: Μύθοι και πραγματικότητα

Κωδικός Webinar : 2020005

Σε εποχές κρίσεων, σε κάθε άνθρωπο εμφανίζονται στοιχεία από τον πραγματικό τους εαυτό. Σε άλλους αναδύονται τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα τους με την προσφορά, την αλληλεγγύη την κατανόηση στην πρώτη γραμμή, ενώ σε άλλους επικρατούν τα πιο αρνητικά στοιχεία όπως η κατηγορία, η αναλγησία, η αρνητική κριτική.
Στην Ελληνική κοινωνία του COVID19 το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δέχεται πληθώρα επιθέσεων, κριτικών αλλά και επαίνων, κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης μετάβασης του εκπαιδευτικού σεναρίου από in person σε distance education, υπό ασφυκτικές χρονικές πιέσεις.
Η παρούσα διάλεξη αποσκοπεί σε δύο θεματικές
Α) Ποιοι είναι οι μύθοι και η πραγματικότητα γύρω από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εύκολη στοχοποίηση του εκπαιδευτικού ως “τεμπέλη και ανειδίκευτου»?
Β) Η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορεί να γίνουν ένας σύντομος πρακτικός οδηγός υλοποίησης, επιτυχημένων/ικανοποιητικών δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Πρέπει να τονιστεί ότι στο πλαίσιο της παρουσας ομιλίας, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις γνωστικών αντικειμένων, μερικά εκ των οποίων μπορεί να χρειάζονται εξειδικεύσεις υψηλών απαιτήσεων.
Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι τα όσα θα αναφερθούν, μπορούν να αποτελέσουν έναν πρώτο χρήσιμο οδηγό για όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας μας

Back to top