Ολοκληρώνοντας την Υπολογιστική Σκέψη, το computing και την επιστημολογία του STEM μέσω του μοντέλου της Υπολογιστικής Παιδαγωγικής

Κωδικός Webinar : 2020001

Αναλύεται η σχέση της Υπολογιστικής Σκέψης με την Διδακτική των Επιστημών και την Διδακτική της Μηχανικής, οριοθετούνται οι όροι «computing, computation,computational» και το επιστημολογικό περιεχόμενο και οι πρακτικές των Επιστημόνων και των Μηχανικών.
Προσδιορίζεται η σχέση της Υπολογιστικής Επιστήμης (Computational Science) με την Διδακτική και το επιστημολογικό περιεχόμενο της διεπιστημονικής προσέγγισης του STEM στην εκπαίδευση.
Τέλος προτείνεται το μοντέλο της Υπολογιστικής Παιδαγωγικής που ολοκληρώνει τα παραπάνω ως ένα διδακτικό μοντέλο για την Σχολική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Back to top