Εφαρμογές τεχνολογιών Διάχυτου και Κινητού Υπολογισμού και Διαδικτύου των Πραγμάτων (UMI) στην Εκπαίδευση

Κωδικός Webinar : 2016009

Δομή Ιστοσεμιναρίου:
  • Εισαγωγή (5’ Σ Παπαδάκης)
  • Εισαγωγή στις τεχνολογίες UMI (Ubiquitous and Mobile Computing and IoT) και παρουσίαση του έργου UMI-Sci-Ed (15’ Α. Καμέας)
  • Εκπαιδευτική αξία των τεχνολογιών UMI και αξιοποίησή τους στο σχολείο  (10’ Σ. Παπαδάκης)
  • Παρουσίαση των υπηρεσιών και των σεναρίων της πλατφόρμας (15’ Ό. Φράγκου)
  • Πρακτική εφαρμογή στην τάξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου (30’ Κ. Δελησταύρου)
  • Συζήτηση – κλείσιμο (15’)

 

 

Back to top