Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me για την στήριξη της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κωδικός Webinar : 2020004

Tο σεμινάριο στοχεύει σε μία περιεκτική γνωριμία με την πλατφόρμα e-me.
Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας. Παρέχει το «χώρο» και τα «εργαλεία» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο σχολείο. Είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος
συνάντησης και συνεργασίας. Το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών. Αλλά και ένας χώρος προβολής της δουλειάς τους.
Στηρίζει την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλους τους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας που οδήγησε στο κλείσιμο των σχολείων.

Back to top