Εκπαιδευτικό υλικό και πνευματικά δικαιώματα

Κωδικός Webinar : 2020010

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν συχνά εκπαιδευτικό υλικό ή/και επανα-χρησιμοποιούν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και ψηφιακούς πόρους τρίτων για τις ανάγκες της διδασκαλίας τους. Στο πλαίσιο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη σχολική πραγματικότητα σε συνθήκες πανδημίας με αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η δημιουργία και ανάρτηση στο Διαδίκτυο εκπαιδευτικού υλικού αυξάνεται. Προκύπτει η ανάγκη ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα. Με το συγκεκριμένο ιστοσεμινάριο επιχειρούμε να αναδείξουμε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και να προτείνουμε προς τους εκπαιδευτικούς στρατηγικές αναζήτησης, δημιουργίας και διανομής εκπαιδευτικού υλικού με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Back to top