Η Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

Κωδικός Webinar : 2013004

«Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αλλάζουν ραγδαία. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πως θα εξελιχθεί η κοινωνία μας τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα όμως μία από τις βασικές ικανότητες που θα χρειαστεί ο αυριανός πολίτης θα είναι και αυτή της Υπολογιστικής Σκέψης. Η Υπολογιστική Σκέψη είναι μια έννοια που έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή κατά το παρελθόν αλλά δεν υπάρχει απόλυτη σύγκλιση απόψεων για το τι περιλαμβάνει και ακόμη και λιγότερη σύγκλιση σχετικά με τις στρατηγικές για την ενίσχυση και αξιολόγηση της ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης στους νέους. Όλοι όμως συμφωνούν στο γεγονός ότι οι μαθητές χρειάζεται να διδαχθούν στοιχεία από τον τρόπο σκέψης, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που συνδέονται με την Πληροφορική για να βελτιωθεί ο τρόπος κατανόησης, χειρισμού και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους σε πραγματικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες μάθησης με βάση τον σχεδιασμό και ειδικότερα την μοντελοποίηση, την προσομοίωση, την ρομποτική και τον προγραμματισμό αλληλελπιδραστικών πολυμέσων, ενισχύουν και υποστηρίζουν την Υπολογιστική Σκέψη στους μαθητές.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την ανάπτυξη σημαντικών και χρήσιμων εκπαιδευτικών πόρων. Η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας της Πληροφορικής θεωρείται σημαντική για τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου παιδαγωγικού και μαθησιακού πλαισίου το οποίο θα παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όχι μόνο σε αυτό της Πληροφορικής.


Back to top