Η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI) μια νέα καινοτόμος Θεωρία Μάθησης

Κωδικός Webinar : 2020011

Η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI) δημιουργήθηκε από το Γάλλο καθηγητή Michel Lobrot, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ο οποίος εξέλιξε τη θεωρία του  Rogers και του Lewin. Είναι μια φιλοσοφία ζωής, των ανθρώπων και των σχέσεων μεταξύ τους,  μια θεωρία προσωπικής ανάπτυξης, μια ψυχοπαιδαγωγική Θεωρία που εστιάζει στη σημασία της επιθυμίας του εαυτού και των άλλων καθώς και στις αξίες του αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της αποδοχής και της ελευθερίας των προσώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, και την εφαρμογή τους μέσα στην κοινωνία, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς. Βασίζεται σε μια θεωρία διαμόρφωσης του ψυχικού κόσμου, σε μία θεωρία κατανόησης των ανθρώπινων λειτουργιών, σε ψυχολογικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, δια μέσου της οποίας διατυπώνεται μια νέα, καινοτόμος Θεωρία Μάθησης.

 

Πρόκειται για μια παιδαγωγική μέθοδο, πολύ συγκεκριμένη,  η οποία επικεντρώνεται σε προτάσεις δράσεων που κάνει ο παιδαγωγός με αφορμή τις επιθυμίες των προσώπων, οι οποίες αναδύονται μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και σε συνεργασία μαζί τους. Οι προτάσεις αυτές τους επιτρέπουν να ζήσουν εμπειρίες και να εξελιχθούν σε όλους τους τομείς, μέσα σε ένα κλίμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, με την απουσία οποιασδήποτε επιβολής ή καταναγκασμού.

Συνοψίζεται στις λέξεις ακούω, προτείνω, συνοδεύω με ενσυναίσθηση, γνησιότητα και άνευ όρων αποδοχή του άλλου.

Αποτελεί αντικείμενο του Προγράμματος Εξειδίκευσης του Παν. Θεσσαλίας με τίτλο:

«Αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη και συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα»

Back to top