Αγαθά copies κτώνται; Ο Πλαγιαρισμός και τρόποι αντιμετώπισής του

Κωδικός Webinar : 2013009

«Η παρουσίαση αυτή θα στηριχτεί σε τρεις άξονες:
1. Σύντομη εισαγωγή στα θέματα πλαγιαρισμού και ακαδημαϊκής ακεραιότητας
2. Στατιστική ανάλυση για τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των φοιτητών και του καθηγητικού προσωπικού στα ελληνικά ΑΕΙ
3. Παρουσίαση λογισμικού και εργαλείων αντιμετώπισης του φαινομένου.
Η παρουσίαση θα έχει στοιχεία θεωρητικής τεκμηρίωσης, διαδραστικό περιεχόμενο, στατιστικούς πίνακες, περιλήψεις από μελέτες περιπτώσεων και … χιούμορ!»


Back to top