Ερευνητικές Εργασίες: ο ρόλος του καθηγητή

Κωδικός Webinar : 2013010

Από την αρχή της χρονιάς υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης καθηγητών Πληροφορικής στις Ερευνητικές εργασίες. Είναι φανερό ότι μπορεί να προσφερθεί βοήθεια στην αναζήτηση, επεξεργασία, αναπαράσταση και παρουσίαση των πληροφοριών που αντλούνται από το διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αυτής θα γίνουν συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις για το κάθε ένα από αυτά με στόχο να βοηθηθούν τόσο οι καθηγητές Πληροφορικής όσο και οι άλλοι διδάσκοντες του μαθήματος ώστε να ενσωματώσουν τη νέα αυτή δυνατότητα στο μάθημα.


Back to top