Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές τεχνολογικά υποστηριζόμενων συνεργατικών στρατηγικών μάθησης: Υποστήριξη με το ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού METIS

Κωδικός Webinar : 2015008

H ιστοδιάλεξη θα γίνει στα ΕλληνικάEducational innovation, such as the inclusion of collaborative learning strategies, is still a pending issue in face-to-face, and even more challenging in blended or distance technology-enhanced settings. This webinar deals with the ICT support to the design process of computer-supported collaborative learning activities and courses, which goes from the conceptualization to authoring and deployment in virtual learning environments, such as Moodle. The ILDE environment (http://ilde.upf.edu/) developed in the European project METIS (http://www.metis-project.org/) will be presented, since it supports the whole learning design lifecycle informed by eventually sound pedagogical ideas. Some lessons learnt will be discussed, based on the experience of several pilot studies. Finally, some recommendations will be provided with respect to community building around the learning design processes and the development of ICT-supported open courses


Back to top