Αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

Κωδικός Webinar : 2016003

Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (object-oriented programming) ξεκίνησε ως απάντηση σε προβλήματα του διαδικασιακού προγραμματισμού (procedural programming). Στη διάλεξη αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα και κατ’ επέκταση ένα αντικειμενοστρεφές πρόγραμμα. Θα αναλυθούν έννοιες όπως, ενθυλάκωση, απόκρυψη δεδομένων, διεπαφή αντικειμένου, κλάσεις και ιεραρχίες κλάσεων, στιγμιότυπα, σχέσεις κλάση-υποκλάση-υπερκλάση, κληρονομικότητα, αποστολή μηνυμάτων, πολυμορφισμός. Τα παραπάνω θα αναλυθούν χωρίς ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού.

Back to top