Το νομικό πλαίσιο των θεμάτων πληροφορικής στη Β/θμια και Α/θμια Εκπαίδευση

Κωδικός Webinar : 2012002

Στόχος του σεμιναρίου δεν είναι να απαριθμήσει τη δαιδαλώδη νομοθεσία τη σχετική με την πληροφορική στα ελληνικά σχολεία αλλά μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα να κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σχετικά νομικά προβλήματα, να αναζητούν την αντίστοιχη νομοθεσία, να κατανοούν τα νομικά κείμενα, να τα ερμηνεύουν αντικειμενικά και να τα εφαρμόζουν αποτελεσματικά. Επιπλέον να συνειδητοποιήσουν ότι για ορισμένα προβλήματα ενδεχομένως να μην υπάρχουν (“αναίμακτες”) λύσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας συνάδελφος που παρακολούθησε το σεμινάριο «πριν (το σεμινάριο) δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσα πολλά και δύσκολα προβλήματα, μετά (το σεμινάριο) ξέρω τα προβλήματα αλλά δεν ξέρω τις λύσεις τους».

Back to top