Μετα-αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) Πληροφορικής

Κωδικός Webinar : 2017002

Το Διαδικτυακό μετά-Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) Πληροφορικής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα: Σχεδίαση και υλοποίηση Διαδικτυακού Αποθετηρίου Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής. Απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής.Σκοπός του παρόντος αποθετηρίου είναι, η καλύτερη υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής των εκπαιδευτικών πληροφορικής οι οποίοι με τη συμμετοχή και υποστήριξη τους μπορούν να το εμπλουτίσουν με τους Ανοικτούς Μαθησιακούς Πόρους (ΑΕΠ) τους οποίους θα καταχωρήσουν - προτείνουν επιλεγμένα στους συναδέλφους τους να το κάνουν ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για όλους.

Back to top