Πληροφορική στο Δημοτικό: Σχεδιάζοντας ένα μάθημα

Κωδικός Webinar : 2013005

Βασικές κατευθύνσεις γαι άξονες για τον σχεδιασμό ενός μαθήματος πληροφορικής – τπε στο δημοτικό σχολείο. Εμπειρές και συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα διδασκαλία του μαθήματος ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο.


Back to top