Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές προσαρμοστικής μάθησης

Κωδικός Webinar : 2014009

Βασική παραδοχή αυτής της διάλεξης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν το μάθημά τους με ή χωρίς την τεχνολογία. Η διάλεξη αυτή επεκτείνει τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή στο πεδίο της προσαρμοστικής μάθησης με τη βοήθεια υπολογιστή (adaptive eLearning). Φτιάχτηκαν 5 προσαρμοστικά μαθήματα (3 στα μαθηματικά και 2 στην Πληροφορική) και δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πραγματικής τάξης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Συμμετείχαν 149 μαθητές ηλικίας από 12 εως 15 ετών από 6 σχολεία της Κύπρου και 5 εκπαιδευτικοί. Τα μαθήματα εστιάζουν στις εγγενείς δυσκολίες του προς μάθηση περιεχομένου.


Back to top