Η αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη

Κωδικός Webinar : 2012007

«Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα αναλυθεί η έννοια της βιωματικής μάθησης. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τα είδη των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών και θα περιγραφούν οι σημαντικότερες από αυτές.
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ομάδες θα κληθούν να σχεδιάσουν τη διαδικασία αξιοποίησης των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών σε γνωστικά αντικείμενα της αρεσκείας τους. Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί με την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.»

Back to top