Εκπαιδευτικά Σενάρια ένταξης του Διαδικτύου στην τάξη: Ιστοεξερευνήσεις

Κωδικός Webinar : 2013003

Εισαγωγή στις Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) ως πλαίσιο σχεδιασμού εκπαιδευτικών σεναρίων διερεύνησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων πληροφοριακού εγγραμματισμού. Ενδιαφέρει κύρια η ανάπτυξη προβληματισμού για την αξιοποίηση του Διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης από τους μαθητές και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό του πλαισίου δράσης των μαθητών. Ποιές οι απαιτούμενες δεξιότητες για τον εκπαιδευτικό με έμφαση τόσο στην τεχνολογική όσο και στην παιδαγωγική διάσταση των Ιστοεξερευνήσεων; Θα συζητηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων από την περιοχή της Πληροφορικής καθώς και διαθεματικές που προωθούν τη συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων.


Back to top