Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 2.0

Κωδικός Webinar : 2014005

Το Scratch 2.0 (http://scratch.mit.edu) είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον, ειδικά σχεδιασμένο για την εκπαίδευση, κατάλληλο για χρήση από την ηλικία των οκτώ ετών (σύμφωνα με τους σχεδιαστές του περιβάλλοντος). Αποτελεί έργο της Lifelong Kindergarten Group του MIT Media Lab με πρωτεργάτη τον Mitchel Resnick και παρέχεται δωρεάν.
Με το Scratch, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ψηφιακά παιχνίδια, προσομοιώσεις, μουσική και ψηφιακή τέχνη και να τα μοιραστείτε στη διαδικτυακή κοινότητα. Οι μαθητές που προγραμματίζουν στο Scratch έρχονται σε επαφή με σημαντικές υπολογιστικές και μαθηματικές έννοιες, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν σημαντικές στρατηγικές για να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να λύνουν προβλήματα, να σχεδιάζουν-συνθέτουν-αναλύουν έργα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται – απαραίτητες δεξιότητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα.


Back to top