Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ σε logo-like περιβάλλοντα, οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια

Κωδικός Webinar : 2012001

Μια κεντρική συνιστώσα του Νέου Προγράμματος Σπουδών είναι ο αναδυόμενος εγγραμματισμός όπου τα παιδιά αρχικά πράττουν, μέσα από αυτό συσσωρεύσουν εμπειρίες, αποκτούν προσλαμβάνουσες παραστάσεις, εξοικειώνονται με έννοιες υψηλού επιπέδου που τις βιώνουν μέσα από αυθεντικές διαδικασίες μάθησης, ακολουθώντας μια σπειροειδή προσέγγιση που τους δίνει τον απαραίτητο χρόνο ωρίμανσης των ιδεών. Τα παιδιά ξεκαθαρίζουν τις έννοιες σταδιακά και με τη συστηματική χρήση τους (όπως γίνεται και με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας), χωρίς να χρησιμοποιούνται ορισμοί, χωρίς να διδάσκονται θεωρητικά οι δομές και οι έννοιες. Αυτή τη φιλοσοφία του Νέου Προγράμματος Σπουδών προσπαθούν να υλοποιήσουν τα δύο προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια που αναφέρονται στην εισαγωγή στον προγραμματισμό των Η/Υ, δίνοντας έμφαση σε διαχρονικές έννοιες του προγραμματισμού, και σε έννοιες και διαδικασίες που είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή…


Back to top