Βασικές αρχές 3d modeling στο Blender 3d

Κωδικός Webinar : 2016006

Βασικές λειτουργίες και εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων με χρήση και επεξεργασια αρχέγονων σχημάτων σε ένα εξειδικευμενο λογισμικό Τρισδιάστατου Μοντελισμού και Animation, το Blender 3d. Η επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού έγινε για τους εξής λόγους:
1. Έχει ανεπτυγνμένες και επαγγελματικού επιπέδου δυνατότητες τρισδιάστατου μοντελισμού και κίνησης (animation)
2. Έχει φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας
3. Είναι λογισμικό ελευθερο και ανοικτού τύπουBack to top