Βασικά θέματα διδακτικής και διδακτικής πληροφορικής

Κωδικός Webinar : 2012008

Μια ανασκόπηση επιλεγμένων θεμάτων Διδακτικής και Διδακτικής Πληροφορικής σε σχέση με τη διδακτική πράξη.

 

Σημείωση: Η ιστοδιάλεξη αυτή δεν θα μαγνητοσκοπηθεί σύμφωνα με την επιθυμία του ομιλητή.

Back to top