Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη του Δημοτικού Σχολείου από τον/την εκπαιδευτικό ειδικότητας

Κωδικός Webinar : 2014002

Η σχολική τάξη όντας ένα κοινωνικό πεδίο φυσικό είναι να εμπεριέχει και προβλήματα κοινωνικής φύσης. Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι πρωτίστως προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής των παιδιών. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων είναι καθήκον του εκπαιδευτικού οποιασδήποτε ειδικότητας. Υπάρχουν τεκμηριωμένες τεχνικές και μέθοδοι αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς, που βρίσκονται σε παράλληλη κατεύθυνση με την παιδαγωγική πράξη και το κλίμα της τάξης.

Back to top