Τα προσωπικά μας δεδομένα: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κωδικός Webinar : 2013007

Αντικείμενο της παρουσίασης θα είναι η συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα, με έμφαση στην παρουσίαση των δικαιωμάτων μας αλλά και των υποχρεώσεών μας. Απώτερος σκοπός είναι η αποσαφήνιση διαφόρων ζητημάτων που συναντούμε στην καθημερινότητα αλλά και στην εργασία μας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τόσο στον ψηφιακό όσο και στον πραγματικό κόσμο.


Back to top