Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα: Εφαρμογή στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες

Κωδικός Webinar : 2019002

 1. Τί είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα  στα άυλα περιουσιακά στοιχεία;.
 2. Τί προστατεύει η Πνευματική Ιδιοκτησία;
 3. Πως μπορούν να χρησιμοποιούν  αξιοποιοιούν άυλα πνευματικά έργα στην διδακτική πράξη – εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί και υπό ποιές προϋποθέσεις;
 4. Πως μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα τους οι εκπαιδευτικοί και μαθητές ως δημιουργοί και οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων;
 5. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στάση των μαθητών μας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων;
 6. Στο πλαίσιο του μαθήματος μου έχω βγάλει φωτοτυπίες από μια σειρά βιβλίων και τα έχω μοιράσει στους μαθητές μου προκειμένου να γίνει μια συζήτηση μέσα στην τάξη. Επιτρέπεται αυτό;
 7.  Μπορώ να ανεβάζω έργα μαθητών μου στο Διαδίκτυο για προβολή των δραστηριοτήτων τους μέσα στην τάξη ή στο σχολείο;
 8. Μπορώ στο πλαίσιο της γιορτής του σχολείου που εργάζομαι να χρησιμοποιήσω έργο (θεατρικό, μουσικό, φωτογραφαικό  …) προστατευόμενο χωρίς την άδεια του δημιουργού;
 9. Το σχολείο που εργάζομαι έχει κανάλι στο YouTube. Εκεί «ανεβάζω» διάφορα βίντεο που βρίσκω ενδιαφέροντα. Αναφέροντας μόνο την πηγή καλύπτομαι;
 10.  Θέλω να χρησιμοποιήσω ένα υπάρχον θεατρικό έργο για να ανεβάσω με τους μαθητές μου μια παράσταση εκτός πλαισίου σχολικής γιορτής. Δεν έχουν περάσει τα 70 χρόνια από τον θάνατο του συγγραφέα του έργου. Πού να απευθυνθώ;

 

 • Κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη,οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές οι άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης και οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη.

 

 • Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει το περιουσιακό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα στο δημιουργό να εκμεταλλευτεί το έργο και να επωφεληθεί οικονομικά από αυτό. Στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιεί (εγγραφή – ενσωμάτωση του, αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή – προσαρμογή, διανομή, δημόσια εκτέλση – παρουσίαση σε κοινό, μετάδοση ,,,) χωρίς την άδεια του δημιουργού προσβάλλει το περιουσιακό του δικαίωμα και μάλιστα αδιάφορα αν αποσκοπεί σε οικονομική ωφέλεια ή όχι.

 

Στο ιστοσεμινάριο οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα θέσουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τα ζητήματα περί πνευματικής ιδικτησίας τα οποιά τους απασχολούν από τη χρήση άυλων έργων  κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Back to top