Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική (Ψηφιακή) Υπογραφή και νόμος 4440/2016

Κωδικός Webinar : 2018006

1. Εισαγωγή – Συναφές Νομικό Πλαίσιο
2. Πότε είναι αναγκαία η Ψηφιακή Υπογραφή σε Ψηφιακά Έγγραφα και Email – Οφέλη.
3. Εγκατάσταση–Διαχείριση της Smart Card (USB Token) (μόνο για έκδοση πιστοποιητικών)
4. Εισαγωγή στη Δομή Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού
5. Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) – ΕΕΤΤ – Ευρωπαϊκή Ένωση
6. ΕΡΜΗΣ REPOSITORY – Κανονισμός – Πιστοποιητικά ΑΠΕΔ – Εγκατάσταση Πιστοποιητικών
7. ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ – ψηφιακή υπογραφή. Διαδικασία Ανάκλησης Πιστοποιητικών – Ανανέωση
8. Υποβολή Ψηφιακής Υπογραφής σε ψηφιακό έγγραφο PDF και σε email. Κρυπτογράφηση
εξερχομένων email
9. Έλεγχος Ύπαρξης Ψηφιακής Υπογραφής σε εισερχόμενο PDF και email
10. Έλεγχος Νομιμότητας Ψηφιακής Υπογραφής σε εισερχόμενο PDF και email

Back to top