Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Πρόγραμμα Erasmus+ SIFA, έρευνα και δράσεις σχολείου

Κωδικός Webinar : 2016004

Στην παρουσίαση αρχικά θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο: “ Ασφαλές Διαδίκτυο για όλους” ( Safe Internet for All – S.I.F.A.) που συντονίζει το 2ο ΓΕΛ Κω. Πρόκειται για μια πολυμερή σύμπραξη, στην οποία εμπλέκονται 5 σχολικά ιδρύματα από 5 χώρες και πραγματοποιούν δράσεις σχετικές με τη διαδικτυακή ασφάλεια, διακρατικές συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, παραγωγή σχετικών προϊόντων, κλπ.
Θα παρουσιαστούν στοιχεία από την  έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστούν στοιχεία όπως τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία, αποτελέσματα, διαφορές που εντοπίστηκαν, κλπ.
Στη συνέχεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στις δράσεις του 2ου ΓΕΛ Κω που σχετίζονται με τη διαδικτυακή ασφάλεια, πέρα και παράλληλα με το SIFA. Θα γίνει αναφορά  στο χρυσό esafety label του σχολείου, τι είναι και τον τρόπο που αποκτήθηκε, σε θέματα οργάνωσης (όπως την οργάνωση παιδαγωγικής ομάδας και την εμπλοκή των μαθητών), τις Ερευνητικές Εργασίες και Προγράμματα Δραστηριότητας, σχετικές ημερίδες, κλπ.
Τέλος, θα ακολουθήσει συζήτηση.


Back to top