Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) www.eap.gr και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜhttp://eeyem.eap.gr/ και ιδαίτερα τον Δ/ντή του ΕΕΥΕΜ Δρ. Αχιλλέα Καμέα, Αν. Καθηγητή και τον  υπεύθυνο της Υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Centra MSc Ιωάννη Χρηστίδη για τη διάθεση της εικονικής αίθουσας και την υποστήριξη τους.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κ. Δ/ντές των Σχολείων και τους υπεύθυνους Σχολικών Εργαστηρίων Πληφοροικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( ΣΕΠΕΗΥ) για τη διευκόλυνση της χρήσης των ΣΕΠΕΗΥ ή άλλων αιθουσών των σχολείων τους ως αίθουσες εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ιστοδιαλέξεων.

Back to top