Ιδιότητα - Θέση: Καθηγητής πληροφορικής και Διευθυντής στο 2ο Γενικό Λύκειο Κω

Ο Γιώργος Ερρίκος Χλαπάνης είναι καθηγητής πληροφορικής και Διευθυντής στο 2ο Γενικό Λύκειο Κω, με βασικές σπουδές Επιστήμης Υπολογιστών, μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ με αξιοποίηση των τεχνολογιών της Επικοινωνίας, Μοντέλα Εκπαίδευσης και παράγοντες που επιδρούν στην δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης. Ακόμη είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ και εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το Σεπτέμβρη του 2014 συντονίζει μια πολυμερή σύμπραξη, στην οποία εμπλέκονται 5 σχολικά ιδρύματα από 5 χώρες, ένα πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο: “ Ασφαλές Διαδίκτυο για όλους” ( Safe Internet for All – S.I.F.A.), οργανώνοντας πλήθος δράσεων σχετικών με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, κάτι που έδωσε στο 2ο ΓΕΛ Κω την χρυσή ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας το 2015. Έχει πλήθος ερευνητικών ενδιαφερόντων και τελευταία ασχολείται με τη μελέτη θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια του διαδικτύου σε σχολεία.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top