Ιδιότητα - Θέση: Φυσικός του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Χιωτέλης Ιωάννης είναι Φυσικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης. Έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 20 συνέδρια ως εισηγητής. Είναι συγγραφέας 12 ερευνητικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές. Είναι διαχειριστής τριών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+, ενώ έχει λάβει μέρος σε ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με την εκπόνηση και υποβολή ευρωπαϊκών προτάσεων. Είναι δημιουργός πολλών βραβευμένων εκπαιδευτικών σεναρίων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Έχει λάβει μέρος σε δράσεις επιμόρφωσης, ως εισηγητής και επιμορφωτής, ενώ είναι πρεσβευτής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ODS και ISE. Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας και της γερμανικής, ενώ είναι πιστοποιημένος χρήστης νέων τεχνολογιών.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top