Ιδιότητα - Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Δρ Ιωάννης Χατζηλυγερούδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Associate Editor-in-Chief του περιοδικού International Journal of Artificial Intelligence Tools (IJAIT). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών Προγράμματος πάνω από 70 διεθνών συνεδρίων και έχει οργανώσει αρκετές προσκεκλημένες/ειδικές συνεδρίες σε διεθνή συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, έχει συμμετάσχει σ’ ένα αριθμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων και ως εταίρος και ως συντονιστής. Διδάσκει μαθήματα προγραμματισμού για πάνω από 15 χρόνια. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Τεχνητή Νοημοσύνη, Αναπαράσταση Γνώσης, Βασισμένα σε Γνώση/Έμπειρα Συστήματα, Ευφυή Εκπαιδευτικά Συστήματα και Ευφυής Ηλεκτρονική Μάθηση.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Τίτλος Ημερομηνία
Αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 13/4/2016 6:30:00 μμ
Back to top