Ιδιότητα - Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Γιώργος Φεσάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ στη Ρόδο όπου υπηρετεί από το 2007. Έχει σπουδές Πληροφορικής στο ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Από το 1998 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (http://ltee.aegean.gr). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διδακτική της Πληροφορική και των Μαθηματικών, την Μαθησιακή Τεχνολογία, και την Υπολογιστική Σκέψη σε σχέση με το STEAM. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: http://ltee.aegean.gr/gfesakis.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top