Ιδιότητα - Θέση: Μηχανικός Λογισμικού, MsC, Τεχνικός Υπεύθυνος πλατφόρμας e-me και υπηρεσιών Ψηφιακού Σχολείου, Δ/νση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ο Γιάννης Τσιλιβίγκος είναι Μηχανικός Λογισμικού με M.Sc. στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εργάζεται στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από το 2013. Είναι Τεχνικός Υπεύθυνος της ανάπτυξης και λειτουργίας των υπηρεσιών του «Ψηφιακού Σχολείου». Αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας σχεδίασης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, της αρχιτεκτονικής των συστημάτων και των υπηρεσιών της και Τεχνικός Υπεύθυνος της e-me από το 2017. Διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών σε τομείς Αρχιτεκτονικής Λογισμικού, Βάσεων Δεδομένων και προγραμματισμού Web εφαρμογών και σε τεχνική διοίκηση έργων.
Back to top