Ιδιότητα - Θέση: ΠΕ 17 Τεχνολόγος στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Διδάσκει το μάθημα της Τεχνολογίας στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά τα τελευταία 15 χρόνια και χρησιμοποιεί τη βιωματική πρακτική (hands on) στη διδακτική των Θετικών επιστημών (Μαθηματικά και Φυσική), δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια με τη χρήση ρομποτικού εξοπλισμού

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top