Ιδιότητα - Θέση: Σχολικός σύμβουλος ΠΕ12, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών της Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων

«Ο Γιάννης Τζωρτζάκης είναι σχολικός σύμβουλος ΠΕ12, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών της Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων, μέλος της ομάδας του ΥΠΔΒΜΘ για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων και δημιουργός ψηφιακού υλικού για τα βιβλία της Τεχνολογίας, καθώς και της ομάδας δημιουργίας και εφαρμογής σεναρίων Web2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση, έχει πτυχίο στη Γενική Τεχνολογία, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή οκτώ βιβλίων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τεχνική εκπαίδευση, έχει εικοσαετή εμπειρία στη διδασκαλία με τη μέθοδο project και σαν σχολικός σύμβουλος, δραστηριοποιείται κυρίως στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Ερευνητικές Εργασίες, κυρίως σε θέματα μεθοδολογίας, δημιουργίας και συνεργασίας μαθητικών ομάδων, και αξιολόγησης με χρήση πινάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες αξιολόγησης)

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top