Ιδιότητα - Θέση: Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μεσσηνίας & Λακωνίας

Η Γ. Σπάλα είναι Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και στην Ηλεκτρονική & Ραδιοηλεκτρολογία και διδακτορικό στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, και επίσης έχει διδάξει Πληροφορική στην τριτοβάθμια και στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει εργαστεί στην τεχνική εκπαίδευση και στο ΚΠΕ Καλαμάτας.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Τίτλος Ημερομηνία
Web2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση 6/6/2013 6:00:00 μμ
Back to top