Ιδιότητα - Θέση: Καθηγητής – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο κ. Δημήτριος Γ Σάμψων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1989) και Δρ Μηχανικός του Department of Electronic Systems Engineering, University of Essex, UK (1995). Σήμερα είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα στη Μάθηση και την Εκπαίδευση» στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο οποίο υπηρετεί ως Μέλος ΔΕΠ/Διδάσκων από τον Οκτώβριο του 2001. Από το Σεπτέμβριο του 1999 ίδρυσε και διευθύνει την Ερευνητική ομάδα Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση (ΕΠΥΚ). Από τον Οκτώβριο του 1999 είναι Ερευνητής (1999-2003) και Συνεργαζόμενος Ερευνητής (2003-σήμερα) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας. Από τον Ιανουάριο 2012 είναι Adjunct Professor στο School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Canada. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στα: School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Canada (2010), Information Management Department, National Sun Yat-sen University, Taiwan (2011),University of Tunis (2012, 2013), Department of Educational Technology, Peking University Beijing (2013), Beijing Normal University, China (2013), Department of Learning Technologies, University of North Texas USA (2013). Έχει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διεύθυνση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Από το 1990 έχει συμμετάσχει σε 65 έργα έρευνας και ανάπτυξης, με συνολική εξωτερική χρηματοδότηση 14,1Μ€ (1991-σήμερα). Είναι Golden Core και Senior Member of the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE), Past-Chair of the IEEE Computer Society – Learning Technology Technical Committee (2008-2011) και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (2007-2014). Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην θεματική περιοχή των ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση και είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 336 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια με τουλάχιστον 1500 γνωστές ετεροαναφορές στο έργο του (h-index 21). Είναι Συν-Διευθυντής Έκδοσης (Co-Editor-in-Chief) του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Educational Technology and Society Journal (5-Year Impact Factor: 1.383), Μέλος του Steering Committe του περιοδικού IEEE Transactions on Learning Technologies, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 23 Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Περιοδικών και Υπεύθυνος Έκδοσης 26 Ειδικών Τόμων (Special Issues) Επιστημονικών Περιοδικών στο επιστημονικό πεδίο των ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Πρόεδρος 38 Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Μέλος 370 Επιστημονικών Επιτροπών Προγράμματος Διεθνών/Εθνικών Συνεδρίων του πεδίου αυτού. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε προσκεκλημένος Ομιλητής 57 Διεθνών/Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων. Έχει βραβευτεί 8 φορές με Best Paper Award σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια για την έρευνα του στο πεδίο της ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση. Τον Ιούλιο 2012 έλαβε το IEEE Computer Society Distinguished Service Award.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top