Ιδιότητα - Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Είμαι Επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2008-σήμερα) και διδάσκω μαθήματα σχετικά με Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση με νέες τεχνολογίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξα επίσης καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1993 έως το 2008. Έχω συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε επιμορφώσεις επιμορφωτών & εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και σε θέματα διδακτικής Πληροφορικής. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με βάση σύγχρονες θεωρίες μάθησης και την ένταξή τους σε διαφορετικά πλαίσια εκπαίδευσης όπως ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ διδασκαλία, εκπαίδευση από απόσταση, μικτή μάθηση.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top