Ιδιότητα - Θέση: Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

«Απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (1992) και Διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ με θέμα διατριβής «Σύσταση τράπεζας πληροφοριών κειμένων και εικόνων σε συσχετισμό με τις ανάγκες πληροφόρησης και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων». Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου της σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Γνωρίζω Αγγλικά και Γαλλικά. Από το 1992 εργάζομαι ως εκπαιδευτικός πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Έβρου όπου και ζω μόνιμα. Παράλληλα έχω ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε Ι.Ε.Κ, Π.Ε.Κ., Ε.Α.Π. ΠΤΔΕ ΔΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ και πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια διαφόρων φορέων με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική. Από τον Αύγουστο του 2007 είμαι Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τον Αύγουστο του 2010 είμαι Υποδιευθύντρια στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Αλεξανδρούπολης.
Back to top