Ιδιότητα - Θέση: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής, Δ/νσης ΔΕ Α΄ ΑΘήνας

«Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης (PhD Πληροφορικής, MSc). Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής, Δ/νσης ΔΕ Α΄ ΑΘήνας και συντονιστής της ομάδας υποστήριξης του μαθήματος ΤΠΕ των ΔΣ με ΕΑΕΠ. Διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (άνω των 10 ετών) μεταξύ των άλλων και τα μαθήματα Διδακτική και Διδακτική Πληροφορικής, στο ΕΚΔΔΑ (ΙΝΕΠ και ΕΣΔΔ) κ.ά. Συγγραφέας 13 βιβλίων για Πληροφορική και Διδακτική Πληροφορικής, μεταξύ των οποίων τέσσερα πανεπιστημιακά ενεργά συγγράμματα και δύο διδακτικά πακέτα που διδάσκονται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ. Διοργανωτής του συνεδρίου CIE (Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση).

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top