Ιδιότητα - Θέση: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

Διδακτορικό στη διδακτική των Μαθηματικών με αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αναπαραστάσεων Μεταπτυχιακά : 1. στις ΝΤ στην εκπαίδευση, 2. οργάνωση & διοίκηση της εκπαίδευσης, Μαθηματικών των υπολογιστών και των Αποφάσεων Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου Διδάσκουσα στο ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ407) Επιστημονικής Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρα Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά- εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top