Ιδιότητα - Θέση: Μέλος ΕΤΕΠ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Νεκτάριος Μουμουτζής είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου και εργάζεται από το 1992 ως μέλος του Εργαστηρίου Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται, μεταξύ των άλλων, στη σχεδίαση, ανάπτυξη, εκπαιδευτική αξιοποίηση και αξιολόγηση συστημάτων δημιουργικότητας και ηλεκτρονικής μάθησης.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top