Ιδιότητα - Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ

Ο Χαράλαμπος Μουζάκης είναι πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, είναι επιμορφωτής β’ επιπέδου στις ΤΠΕ και έχει υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΕΑΠ και το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με αντικείμενο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Τίτλος Ημερομηνία
Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo 2/3/2017 6:00:00 μμ
Back to top