Ιδιότητα - Θέση: Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, PhD – Υπεύθυνη πλατφόρμας e-me και υπηρεσιών Ψηφιακού Σχολείου, Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Η Ελίνα Μεγάλου είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής με Διδακτορικό από το Παν. Πατρών. Εργάζεται στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από το 1988. Είναι Διευθύντρια της Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και υπεύθυνη του έργου «Ψηφιακό Σχολείο». Είναι η εμπνευστής και επιστημονική υπεύθυνη σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο» και της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας «e-me», ενώ έχει τον γενικό συντονισμό της δημιουργίας και τεκμηρίωσης μαθησιακών αντικειμένων και της υπηρεσίας «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία». Διαθέτει εμπειρία 20 ετών σε σχεδιασμό και συντονισμό έργων μεγάλης κλίμακας.
Back to top