Ιδιότητα - Θέση: Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Η Ευστρατία Λιακοπούλου υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Σπούδασε Πληροφορική, Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτική Πολιτική και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά και στη Δημόσια Διοίκηση. Έλαβε μέρος ως επιμορφώτρια σε πλήθος επιμορφωτικών δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: στην επιμόρφωση β΄επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στο μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα Δημοτικά σχολεία, στην εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.ά. Διετέλεσε διευθύντρια σχολικών μονάδων, υπεύθυνη ΠΛΗΝΕΤ και μέλος συγγραφικής ομάδας προγραμμάτων σπουδών. Είναι μέλος επιτροπών κριτών επιστημονικών συνεδρίων και έχει εισηγηθεί σε 40 επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη Διδακτική της Πληροφορικής, τα Παιδαγωγικά, την ηλεκτρονική μάθηση, τις κοινότητες μάθησης, την καινοτομία, τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και την εκπαιδευτική ηγεσία. Πιστεύει απόλυτα στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης και οραματίζεται ένα σχολείο που προωθεί τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Τίτλος Ημερομηνία
Εκπαιδευτικό υλικό και πνευματικά δικαιώματα 3/6/2020 5:00:00 μμ
Back to top