Ιδιότητα - Θέση: Δάσκαλος / Υποψήφιος Διδάκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δάσκαλος, απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστημίου Κύπρου (1998), κάτοχος μεταπτυχιακού στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία (Παν. Κύπρου, 2006) και υποψήφιος διδάκτορας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων). Μέλος της κοινότητας ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού, ιδρυτής του ερευνητικού οργανισμού “Απόπλους”, μέλος της ομάδας “Mathisis.org”.
Back to top