Ιδιότητα - Θέση: Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ισαβέλλα Κοτίνη είναι Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Δίδαξε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ και στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ. Ήταν μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στη θεματική ενότητα «Θεμελιώσεις Πληροφορικής». Είναι επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ επιπέδου και έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top